HMS

Helse, miljø og sikkerhet.
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HMS

Vi har høyt fokus på medarbeidere, med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vi i Tom Wilhelmsen AS er opptatt av at HMS arbeidet blir ivaretatt i virksomheten. Vi jobber kontinuerlig og proaktivt for å forebygge farer, helseskader, ulykker, og skade på eget og andres utstyr. Vårt hovedfokus er bygge et trygt, sunt og godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

Har du behov for våre tjenester?

Vi utfører all slags massetransport, og ønsker å være en sentral samarbeidspartner for våre kunder. Fra prosjekter som ligger i planleggingsfasen til ferdigstilt prosjekt. Vi håper med det å kunne være en viktig bidragsyter for et økonomisk- og miljømessig prosjekt.